MARÇ 2001 - Núm. 21
 
Editorial. Una proposta territorial
L’entrevista. Jordi sánchez, alcalde de calafell
Actualitat. La proposta per a una nova organització territorial a catalunya. // francisco enrique Gómez de Puig, arquitecte, creador del ‘Paralex’. // Aparelladors a l’aula
Espai al temps. Antoni de martí i franquès i la carretera de lleida (1804 / 1806). Salvador-j. Rovira i Gómez // El menú dels expedicionaris que participaven en ‘l’anada de les aigües» a la primera meitat del segle XVI. Josep M. Recasens i Comes
Assessoria jurídica. L’arquitecte tècnic i l’aplicació de les mesures sobre seguretat i higiene en el treball. F. Xavier Escudé Nolla
Gabinet tècnic. Garanties al consumidor que compra un habitatge: necessitat d’un control tècnic, OCT’s (I). Lluís Roig.// Els revestiments ceràmics. Antón Bladé i Recha
Vida social. Nova seu del col·legi al vendrell.
Activitat col·legial
Informàtica. Tecnologia ‘bluetooth’: la fi dels cables. Marcel ramírez i vives
Cursos / Concursos
Seguretat. El risc higiènic en la construcció. Conxita porres
Tribuna. L’administrador de finques. Salvador Martín Sánchez